Çalışan Araştırmaları

Yoğunlukla gerçekleştirdiğimiz çalışan araştırmaları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
 • Çalışan Angajmanı
 • Çeviklik

 • Kültürel Dönüşüm

 • Kurum Değerleri ve Kültürü

 • İç İletişim
 • İç Müşteri Memnuniyeti
 • Çalışan Profili ve Yaşam Stilleri  
 • İş yeri Tercihi


Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarında ana amaç çalışanların iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeylerini ölçmek ve iyileştirmeye yönelik faaliyet/ iletişim planları oluşturmak için veri sağlamaktır. Bu kapsam çerçevesinde temel olarak aşağıdaki konular incelenmektedir:

 • Genel Memnuniyet
 • Ana Bağlılık Ölçümleri (aidiyet, duygusal bağ, tavsiye eğilimi, tekrar çalışma isteği gibi) 
 • Memnuniyet alanları ve kriterler (aşağıda örneklendirilmiştir)
  • İşin Kendisi
  • Çalışma Ortamı
  • Ücret ve Yan Haklar
  • Kişisel Gelişim Olanakları
  • Kariyer İmkanları
  • Performans Yönetimi
  • Başarıların Görülmesi ve Takdir
  • Bağlı Olunan Yönetici
  • Üst Yönetim
  • Kurum Kültürü
  • Kurumsal Algı
 • Memnuniyet ve bağlılık alanlarının ve kriterlerin genel memnuniyete ve bağlılığa etkisi ve bu alanlarda/ kriterlerde şirketin başarılı bulunma düzeyi
 • Aksiyon alanları
 • Değişimin değerlendirilmesi
 • İç iletişim başarısı ve iç bilgi kaynakları 
 • Öneriler