Kriz Yönetimi

Kriz iletişim planına girdi oluşturacak şekilde krizi oluşturan konuya uygun olarak hızla tasarlanan çalışmalardır. Krizinden etkilenen paydaşlar üzerinde en hızlı sonuç alınacak görüşme yöntemi tespit edilecek şekilde tasarlanır. 

Ana olarak paydaşların krizi oluşturan konuya ilişkin farkındalıkları ve bu konudaki algılamaları ve tutumları tespit edilir. Kurumun itibarına yönelik hasar tespiti yapılır.