Kurumsal İtibar

Dünyada son 30 yılda önceki 5000 yılda üretildiğinden daha fazla enformasyon üretilmiştir. İngiltere’de bir çocuk 18 yaşına geldiğinde 140,000 TV reklamı görmüş olmaktadır. NY Times’ın bir hafta sonu nüshası, 17.yy İngiltere’sinde ortalama bir insanın yaşamı boyunca karşılaşabileceğinden daha fazla bilgi içermektedir. Bütün bunlar günümüzde kurumların iletişimini doğru mesajlar ve doğru kanallarla yapması gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle ERA Research & Consultancy itibar araştırmalarıyla firmalara iletişimlerinde kullanacakları mesajlar ve iletişim kanalları için yol göstermek üzere yoğun çalışmalar yapmaktadır.

İtibar araştırmaları deneyimimiz:

ERA ortakları 20 yılı aşkın süredir Kurumsal İletişim ve İtibar Araştırmaları yapmaktadır ve Türkiye’deki ilk ve en çok deneyime sahip Kurumsal İletişim ve İtibar Araştırmalarını yapan ekiptir.

Çalışmada kullanılan model ilk olarak 1993 yılında STRATEJİ tarafından geliştirilmiştir. Hürriyet gazetesinde haftalık olarak sektörel analizler yer almıştır.

Paketlenmiş olarak ilk kez 1997 yılında Elvan Oktar ve Semiha Kısmen tarafından Andersen Consultancy ile “Toplum Üzerinde Etki” ismiyle lansmanı yapılmıştır.

Çok paydaşlı dinamik model ise 1999’da geliştirilmiş ve bugüne kadar Elvan Oktar ve Semiha Kısmen yönetiminde 100’den fazla firmada 300’den fazla çalışma gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal İtibar modelinin başarıları:

Selim Oktar tarafından modelin anlatıldığı tebliğler ESOMAR’ın (Dünya Araştırmacılar Birliği) 1996 ve 2003 yıllarındaki yıllık kongrelerinde 2 kez sunulmaya hak kazanmış ve 2003 yılında en iyi tebliğ ödülüne aday gösterilmiştir.

Aynı tebliğ 2006 yılında ESOMAR tarafından Araştırma’da Son 10 Yılın En İyi Tebliğleri arasında seçilmiştir ve kitap olarak yayınlanmasına karar verilmiştir.

Modelin tüm aşamaları Türkiye’de geliştirilmiştir. Veri analizi, raporlama gibi kritik süreçler ERA proje ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.

ERA, Tüpraş ve TUSAŞ için yaptığı itibar araştırmaları ile TÜAD'ın Baykuş Ödüllerini  almaya hak kazanmıştır.

Kimler daha yoğun kullanıyor?

- Müşterilerine iletişim planı hazırlayacak iletişim ajansları.

- Kurumsal iletişimi ve itibar yönetimini önemseyen, bunu planlı bir halde uygulayan ya da uygulamak isteyen firmalar.

- Borsada işlem gören firmalar.

- Borsada işlem görmeyen, ancak önümüzdeki 2 yıl içinde halka açılmayı düşünen firmalar.

- Planlı bir iletişim planı dahilinde toplumsal sorumluluk projeleri tasarlayan ve bunların etkisini görmek isteyen firmalar.

Modelin avantajları neler?

Model yalın ve iletişim planlarına doğrudan girdi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mevcut algılama ölçümlenebilmekte ve ileriye yönelik olarak iletişim planlarının en optimum halde hazırlanmasına veri sağlamaktadır.

Farklı paydaşlarla görüşüldüğünden paydaşlar arası etkileşimin avantajlarından yararlanılmaktadır.

Gerekli durumlarda ileride alınacak aksiyonların iş sonuçları üzerinde yaratacağı etki simule edilebilmektedir.

Ne zamanlarda ölçüyoruz?

İtibar araştırmalarında iki zamanlama söz konusudur. Geniş kapsamlı (paydaş sayısının fazla olduğu veya tüm mesajların ölçümlendiği durumlar) çalışmalar yılda bir yapılarak stratejik iletişim planının ve alınacak aksiyonların belirlenmesine temel teşkil eder. Geniş kapsamlı çalışma sonrasında paydaşlar bazında alınan aksiyonlar 3 ayda bir takip edilmektedir. Böylece alınan aksiyonların paydaş üzerindeki etkisi periyodik olarak izlenmektedir.