Potansiyel Pazar Analizi

ERA Research & Consultancy, firmaların yeni pazarlara yönelik karar verme süreçlerine yönelik potansiyel pazar araştırmaları yürütmektedir. 

Bu araştırmalar yardımıyla karar verici;

Hedef pazar tüketicilerinin mevcut ihtiyaçlarını öğrenebilir,
Pazarda mevcut markalar ve ürünlerin tercihleri hakkında fikir edinebilir,
Pazara girerken üstünlük yaratabilecek avantajları saptayabilir, 
Pazardaki ihtiyaçlara paralel fırsatları tespit edebilir, 
Pazara sunacağı ürün veya hizmetin tasarımını, fiyat düzeyini, kanal yapısını ve iletişim stratejisini şekillendirebilir

Bu iş hedefleri doğrultusunda ERA Research & Consultancy müşterilerine en yoğun olarak aşağıdaki araştırmaları sunmaktadır:

  • Sektör analizi 
  • Satış talep tahmini 
  • Fiyat elastikiyeti