ERA 10 yaşında....

Haziran 2006'da kurulan ERA Research&Consultancy 10 yaşına bastı...