Özel Uzmanlıklarımız

Eğitim 
ERA Research & Consultancy, uzmanlaştığı araştırma alanlarına ilişkin konuların kullanıcısı olan iş dünyasının ve geleceğin çalışanları olacak olan öğrencilerin, araştırmanın karar almadaki önemine ilişkin bilgi ve bilinç düzeyini arttırmayı kendisine misyon edinmiştir. Bu amaçla üniversitelerde, iş dünyasındaki derneklerde ve çeşitli özel sektör firmalarında araştırma yöntemleri, kullanımı ve çeşitli araştırma çözümleri üzerine eğitim vermektedir.

Avrupa Birliği ve WorldBank Projeleri
ERA Research & Consultancy ekibi, bugüne kadar WorldBank ve Avrupa Birliği’nin desteklediği çeşitli projelere ilişkin tekliflendirme, yaklaşım geliştirme, modelleme ve proje yönetimi aşamalarında görev almıştır.

Bilgi Yönetimi
ERA Research & Consultancy ekibi araştırma sektörü yanı sıra bilgi yönetimi ve iş zekası konusunda da uzmanlaşmış ve bu uzmanlığını uyguladığı araştırma süreçleri ve yaklaşımları geliştirmede de kullanmıştır.