Çalışan Araştırmaları

 
 

Yoğunlukla gerçekleştirdiğimiz çalışan araştırmaları aşağıdaki gibidir:

 • Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı
 • Çalışan Angajmanı
 • Çeviklik
 • Kültürel Dönüşüm
 • Kurum Değerleri ve Kültürü
 • İç İletişim
 • İç Müşteri Memnuniyeti
 • Çalışan Profili ve Yaşam Stilleri
 • İş yeri Tercihi
 

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı

 • Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı çalışmalarında ana amaç çalışanların iş hayatındaki memnuniyet ve bağlılık düzeylerini ölçmek ve iyileştirmeye yönelik faaliyet/ iletişim planları oluşturmak için veri sağlamaktır. Bu kapsam çerçevesinde temel olarak aşağıdaki konular incelenmektedir:
 •  
 • Genel Memnuniyet
 • Ana Bağlılık Ölçümleri (aidiyet, duygusal bağ, tavsiye eğilimi, tekrar çalışma isteği gibi)
 • Memnuniyet alanları ve kriterler (aşağıda örneklendirilmiştir)
  • İşin Kendisi
  • Çalışma Ortamı
  • Ücret ve Yan Haklar
  • Kişisel Gelişim Olanakları
  • Kariyer İmkanları
  • Performans Yönetimi
  • Başarıların Görülmesi ve Takdir
  • Bağlı Olunan Yönetici
  • Üst Yönetim