Ürün Araştırmaları

 
 
  • Ürün araştırmalarının amacı yeni ürün lansmanı öncesinde pazardaki durumu tespit ederek, pazardaki riskleri, açık noktaları görmek ve tüketicilerin bir ürüne karşı reaksiyonlarını ölçmektir. Böylelikle firmalar tüketicilerin ürün kullanımı hakkında farklı bakış açılarını değerlendirmiş ve çalışmalarını bu doğrultuda yürütmüş olacaktır.
     

    Ürün araştırmaları ile hedef kitlenin test edilen ürüne ilişkin detaylı algılamaları ve düşünceleri tespit edilir. Daha sonra bu verilerin rakip ürünlerle (markalarla) kıyaslanmasına gidilir. Bu çalışma sonucunda "ürün ve marka kullanımı", "marka algılama" ve bu ürün kategorisinde tüketicilerin beklentileri tanımlanır.


  • Yoğun olarak yapılan ürün araştırmaları aşağıda yer almaktadır:

  • Ürün kullanım ve tutum araştırmaları
  • Ürün testleri
  • Paket, isim ve ambalaj testler