Kurumsal İtibar

 • Dünyada son 30 yılda önceki 5000 yılda üretildiğinden daha fazla enformasyon üretilmiştir. İngiltere’de bir çocuk 18 yaşına geldiğinde 140,000 TV reklamı görmüş olmaktadır. NY Times’ın bir hafta sonu nüshası, 17.yy İngiltere’sinde ortalama bir insanın yaşamı boyunca karşılaşabileceğinden daha fazla bilgi içermektedir. Bütün bunlar günümüzde kurumların iletişimini doğru mesajlar ve doğru kanallarla yapması gerekliliğini göstermektedir. Bu nedenle ERA Research & Consultancy itibar araştırmalarıyla firmalara iletişimlerinde kullanacakları mesajlar ve iletişim kanalları için yol göstermek üzere yoğun çalışmalar yapmaktadır.


 • İtibar araştırmaları deneyimimiz:


 • ERA ortakları 20 yılı aşkın süredir Kurumsal İletişim ve İtibar Araştırmaları yapmaktadır ve Türkiye’deki ilk ve en çok deneyime sahip Kurumsal İletişim ve İtibar Araştırmalarını yapan ekiptir. Çalışmada kullanılan model ilk olarak 1993 yılında STRATEJİ tarafından geliştirilmiştir. Hürriyet gazetesinde haftalık olarak sektörel analizler yer almıştır. Paketlenmiş olarak ilk kez 1997 yılında Elvan Oktar ve Semiha Kısmen tarafından Andersen Consultancy ile “Toplum Üzerinde Etki” ismiyle lansmanı yapılmıştır Çok paydaşlı dinamik model ise 1999’da geliştirilmiş ve bugüne kadar Elvan Oktar ve Semiha Kısmen yönetiminde 100’den fazla firmada 300’den fazla çalışma gerçekleştirilmiştir


 • Kurumsal İtibar modelinin başarıları:


 • Selim Oktar tarafından modelin anlatıldığı tebliğler ESOMAR’ın (Dünya Araştırmacılar Birliği) 1996 ve 2003 yıllarındaki yıllık kongrelerinde 2 kez

 • Çalışan Memnuniyeti
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Bayi Memnuniyeti
 • Tedarikçi Memnuniyeti
 • Muhtar Memnuniyeti

Müşteri Memnuniyeti

  Müşteri memnuniyeti ölçümleri ile temel olarak; müşteriye hizmet sunarken takip edilen süreçler ve her bir süreç için tanımlanacak performans kriterleri, için memnuniyet düzeyinin belirlenmesi, memnuniyet düzeyinin düşük olduğu konularda bu duruma neden olan gerekçelerin tespit edilmesi, iyileştirilmesi öncelikli konuların anlaşılması ve müşteri bağlılığını arttırmanın yollarının belirlenmesi hedeflenmektedir