Reklam Testleri

 
 
  • Reklam Testleri ile reklam konsept ya da materyalleri yayın öncesi test edilerek reklamın etkinliği ölçülür. Yayın sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla ise reklamın ne derece etkin ve başarılı olduğu, reklam yayınlandıktan sonra ya da yayınlandığı süre boyunca öngörülen başarıyı yakalayıp yakalamadığı tespit edilir.


  • Reklam Testleri ile;
  • Marka fark edilirliği
  • Reklam bilinirliği
  • İletişim performansı
  • Reklam etkinliği (pre/ post-test)
  • Satın alma davranışı
  • İletişim kontrolü
  • konularında reklamverenlere ve reklam ajanslarına çıktılar sağlanmakta ve yürütülen kampanyaların etkinliğini kalitatif ve kantitatif yöntemler ile ölçülmektedir.