Memnuniyet Araştırmaları

 
 
 • Ana uzmanlık alanlarımızdan biri olan Memnuniyet Araştırmalarında ERA ortakları ortalama 25 yıldır araştırma yapmaktadır. ERA Research & Consultancy yönetimi, çeşitli araştırma kuruluşlarının çatısı altında birçok firmanın memnuniyet çalışmalarının yönetimini, danışmanlığını ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Modelin kritik tüm aşamaları (modelleme, veri analizi, raporlama gibi) ERA proje ekibi tarafından gerçekleştirilmektedir.
   

 • Memnuniyet modelleri stratejik planların geliştirilmesine yönelik girdi sağlamaktadır. Bu modeller ile güçlü/rekabet üstünlüğü yaratacak alanlar belirlenmekte, dolayısıyla korunması/devam ettirilmesi gereken alanlar tespit edilebilmektedir. Zayıf/geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilebilmekte, dolayısıyla iletişim ya da performans iyileştirme aksiyonları alınabilmektedir.


 • Memnuniyet araştırmalarının yoğunlukla yapıldığı paydaşlar aşağıdaki gibidir:

 • Çalışan Memnuniyeti
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Bayi Memnuniyeti
 • Tedarikçi Memnuniyeti
 • Muhtar Memnuniyeti


Müşteri Memnuniyeti

 • Müşteri memnuniyeti ölçümleri ile temel olarak; müşteriye hizmet sunarken takip edilen süreçler ve her bir süreç için tanımlanacak performans kriterleri, için memnuniyet düzeyinin belirlenmesi, memnuniyet düzeyinin düşük olduğu konularda bu duruma neden olan gerekçelerin tespit edilmesi, iyileştirilmesi öncelikli konuların anlaşılması ve müşteri bağlılığını arttırmanın yollarının belirlenmesi hedeflenmektedir.