Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 
 • ERA ekibi 1997 yılından beri Kurumsal Sosyal Sorumluluk Araştırmaları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. 2004 yılından itibaren de çeşitli konferanslarda bu konuda konuşmalar yapmış ve gazete ve dergilerde demeçleri yayınlanmıştır. ERA, ESOMAR'ın yıllık kongresinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk konusunda Türkiye'den tebliğ sunan ilk firmadır.


 • Kurumsal Sosyal Sorumluluklar neden ölçümlenmelidir?

 • Paydaşlarla ilişkileri özellikle etkileyecek ve kuruma uygun KSS faaliyetlerine
 • karar verebilmek için, kurum itibarının ne kadarının KSS çalışmalarından
 • geldiğini bilmek için, harcanan paranın topluma sağladığı faydanın ve firmaya
 • sağladığı katkının ölçümlenmesi için (win-win) KSS etkisi ölçümlenmelidir.
 •  

  KSS’nin Kurumsal İtibar ile ilişkisi nedir?

 • Kurumsal sosyal sorumlulukların firmaların itibarı üzerine etki derecesini etkileyen koşullar:

 • Yapılan KSS faaliyetlerinin içeriği
 • Bu içeriğin firma ile bağdaştırılma derecesi
 • Yapılan iletişimin doğruluğu ve yoğunluğu
 • Yapılan faaliyetin ve iletişimin sürekliliği
 • Toplumsal ihtiyaçlar ve duyarlılıklar

 

KSS Sürecinde Ne Ölçümlenmeli?

 • NEYE YATIRIM YAPMALI? Kampanya öncesi baz çalışma, paydaşlar bazında
 • Türkiye’nin öncelikli sorunları, paydaşlar bazında firmayla ilişkili bulunan /
 • bağdaştırılan konuların tespiti, stratejik ortaklar kim olmalı (STK, kişi vb.)
NASIL YATIRIM YAPMALI? Kampanya öncesi kavram testleri